qnx4.25 i USB

czy QNX4.25 obs³uguje magistralê USB? co ze sterownikami?

dziêkujê za wszelk± pomoc.

Krzysztof

Krzysztof Lewandowski wrote:

czy QNX4.25 obs³uguje magistralê USB? co ze sterownikami?

dziêkujê za wszelk? pomoc.

Krzysztof

Tak ob³uguje siê ale jest to dostêpne tylko beta.qnx42/Fullarchives

Mariusz